Tłumacz Szczecin Tłumacz Szczecin Tłumacz Szczecin

OFERTA

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych i sposób naliczania opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005 r. w sprawie wynagrodzeń za czynności tłumacza przysięgłego. Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjęto tam stronę zawierającą 1125 znaków (włącznie ze spacjami i znakami przestankowymi) w języku docelowym.

Krótkie dokumenty standardowe, jak np. akty urodzenia, ślubu i inne zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, dokumenty do rejestracji pojazdów, świadectwa, dyplomy tłumaczymy bez dodatkowej opłaty za usługę ekspresową w terminie nawet 2 do 8 godzin.

 

Tłumaczenia przysięgłe ustne

Obecność tłumacza przysięgłego jest konieczna np. w sądzie, u notariusza, w urzędach, w trakcie zgromadzeń wspólników spółek, gdy stroną jest osoba nie władająca językiem polskim.

 

Tłumaczenia specjalistyczne

Wykonujemy tłumaczenia specjalistyczne m.in. z następujących dziedzin:

  • prawo
  • finanse
  • księgowość
  • handel
  • budownictwo
  • transport

 

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia te nie wymagają uwierzytelnienia pieczęcią tłumacza przysięgłego. Za stronę obliczeniową przyjmujemy 1800 znaków ze spacjami, w tekście docelowym.

 

Tłumaczenia wyjazdowe

Tłumaczenia wyjazdowe obsługujemy na terenie Polski i Niemiec, po uprzednim ustaleniu szczegółów.

Usługi:

Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia specjalistyczne
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia wyjazdowe
Nauka j. niemieckiego

Adres:

ul. Zawiła 17
71-499 Szczecin
tel: 091 43 20 595
fax: 091 43 20 597
tel. kom.: 501526705
Kontakt
Zobacz jak trafić